Isilon Konsult grundades 2009 av Jerker Klang. Tanken med företaget är att tillsammans med flera olika partners kunna erbjuda kompletta IT-lösningar. Jerker Klang har varit aktiv i IT-Industrin i över 30 år och har en bred erfarenhet från många olika områden. Vi hjälper även företag med försäljning och kampanjupplägg med inriktning IT.

Vår idé är inte att bli störst utan att hela tiden sträva efter att bli bäst. Detta tror vi att vi bäst gör genom att knyta duktiga personer och företag till oss i ett löst sammanhållet nätverk. På detta sätt kan vi hela tiden vara kostnadseffektiva och hålla overheadkostnaderna till ett minimum. 

Välkommen med era IT- relaterade utmaningar, vi har alltid som målsättning att göra er mer än nöjda och att våra lösningar överträffar era förväntningar.