Försäljning, ett moment 22?

Många företag sitter idag fast i ett moment 22. Man inser behovet av en säljare för att företaget skall lyfta till nästa nivå, samtidigt har man inte ekonomi för att anställa. Företagsledningen får för mycket arbete med allt som skall hinnas med och kundrelationerna blir lätt lidande. I detta läge kan vår säljavdelning hjälpa till. Våra säljare har lång erfarenhet av försäljning inom olika områden. 

Vi kan även hjälpa till med att hålla hemsidor regelbundet uppdaterade och att företaget blir synligt och aktivt på sociala medier. För det enda som är sämre ur marknadshänseende än att sakna hemsida är en inaktuell hemsida eller ett konto på ett socialt media som aldrig uppdateras.