IT Infrastruktur, vår och våra kunders vardag.

Infrastruktur för oss är allt som rör hårdvara och programvara i en IT-miljö.

Vi vill underlätta våra kunders vardag. Därför hjälper vi till med att ta fram förslag på rätt produkter och inte minst rätt licenser.

Vi har kompetens inom hela infrastrukturen, från det fysiska nätverket med dess switchar, routrar och brandväggar upp till serverprogramvara och systemkomponenter såsom Microsoft SQL och Exchange.

Våra konsulter arbetar med allt ifrån strategi, design, förstudie, installation och kompetensöverföring. Den teknik vi arbetar med använder vi också själva inom vårt affärsområde Drift vilket gör att vi förutom god produktkännedom även vet vad man måste tänka på för att få en stabil funktion i den dagliga driften.