Vi kan systemutveckling!

Vi utvecklar olika typer av IT-system och webbplatser. Utvecklingsprojekt drivs tillsammans med våra kunder eller så ingår vi som specialister i kundernas interna utvecklingsprojekt. Vår utvecklingskompetens är inriktad mot CMS platformen Joomla, programeringsspråken PHP och Visual Objects. Som databas använder vi vanligtvis mySQL eller MS-SQL.